Sługa Boży
ks. Wojciech Piwowarczyk (1902-1992)
     Ksiądz diecezji kieleckiej, pochodzący z parafii Gołcza. Duszpasterz młodzieży,
wieloletni Ojciec duchowny kleryków i księży,
mąż modlitwy, gorliwy spowiednik, wytrawny kierownik duchowy,
założyciel Żeńskiego Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla,
duszpasterz chorych i niepełnosprawnych,
dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych,
kierownik Unii Apostolskiej Kleru. więcej:
http://www.wsd.kielce.pl/pol/aktual/wojciech.html

MODLITWA
Boże, Ojcze nieskończenie dobry,
wielbimy Cię za wszelkie dobro,
jakie nam ukazałeś w słowach i czynach
kapłańskiego życia Twojego Sługi,
księdza Wojciecha Piwowarczyka.
Ty natchnąłeś go wielka troską
o wychowanie świętych kapłanów,
o budzenie apostolskiej gorliwości wiernych świeckich,
oraz miłosierdziem dla chorych i doświadczonych niepełnosprawnością.
Pozwól Kościołowi Kieleckiemu uradować się
z przyjęcia Twojego Sługi do grona błogosławionych,
a mnie za jego przyczyną udziel łaski,
o którą Cię z ufnością proszę.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

(do prywatnego odmawiania)

________________________________________________________

O łaskach otrzymanych za stawiennictwem Sługi Bożego prosimy powiadomić:

KURIA DIECEZJALNA W KIELCACH
Postulator ds. beatyfikacji
ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
tel. 041-344-54-25
e-mail: kuria@kielce.opoka.org.pl, www.kielce.opoka.org.pl