KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE
którzy pełnili swoja posługę w tutejszej parafii
i przyczynili się do budowy i wyposażenia
obecnego kościoła parafialnego w Gołczy.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Ksiądz Józef GÓRBIEL
proboszcz w latach 1919-1946W 1934 roku rozpoczął starania i budowę kościoła.

Zmarł 7 marca 1968 roku.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ksiądz Prałat Józef PLUTA
proboszcz w latach 1946-1958Podjął na nowo budowę kościoła i doprowadził do zakończenia stanu surowego,
oraz częściowego wykończenia.

Zmarł 3 marca 1990 roku.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ksiądz Franciszek Eligiusz JĘDRZEJEWSKI
proboszcz w latach 1958-1969NAJWAŻNIEJSZE JEGO PRACE TO:
- figury i witraże w prezbiterium,
- przeniesienie organów ze starego kościoła.

Zmarł 18 stycznia 1969 roku
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ksiądz Konstanty TOMAL
proboszcz w latach 1969-1976NAJWAŻNIEJSZE JEGO PRACE TO:
- ławki do kościoła,
- witraże w nawach,
- żyrandole,
- dzwony,
- posadzki i malowanie kościoła

Zmarł 12 marca 1986 roku.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ksiądz Kanonik Kazimierz DZIEŻA
proboszcz w latach 1976-1988NAJWAŻNIEJSZE JEGO PRACE TO:
- budowa dzwonnicy,
- salki katechetycznej,
- wyposażenie prezbiterium,
- kaplica chrzcielna,
- ołtarz Matki Bożej,
- wyposażenie zakrystii,
- chodnik wokół kościoła,
- schody do kościoła,
- konsekracja kościoła.

Zmarł 21 czerwca 2004 roku.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ksiądz Kanonik Wiktor ZAPART ur. 1935 r.
proboszcz w latach 1988-2010NAJWAŻNIEJSZE JEGO PRACE TO:
- wymiana blachy na kościele,
- odnowa malowania,
- wymiana instalacji elektrycznej i nagłośnienia,
- ogrzewanie promiennikowe,
- alarm,
- elektroniczny ekran,
- nowa plebania,
- odnowienie organistówki i budynków gospodarczych,
- ogrodzenie cmentarza,
- alejki, kaplica,
- publiczne szalety
- oraz wiele innych prac.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ksiądz Kanonik Edward KUZKA
proboszcz od 2010 r.